Saturday, January 8, 2011

Ratu Cantik India 2010 (lawanya)